× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Łomży

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres

86-4733900
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

http://szpital-lomza.w.interia.pl

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1